Østsjællands Biavlerforening

Du er her: Hjem > Kommende arrangementer:

Kommende arrangementer:

  

    

 

 

Generalforsamling 2018


 

 

 

Østsjællands Biavlerforening

indkalder hermed til generalforsamling

onsdag den 24. januar 2018 kl. 19,30

i aulaen på Bavneskolen i Dalby.

 

For at deltage i generalforsamlingen

skal du have betalt kontingent for 2018.

 

 

Vi indleder med fællesspisning kl. 17.30.

(Pris: 50 kr. inkl. 1 vand / øl / vin )

Der vil blive solgt lotteri med nyttige præmier

 

Husk tilmelding til spisning senest

tirsdag d. 16. januar til:

oest.biavl@gmail.com

 

 

 

 

Dagsorden generalforsamling 2018:

 

 

1. Valg af:

 • dirigent
 • 2 stemmeoptællere
 • referent

 

 

2. Bestyrelsens beretning:

 • formanden
 • skolebigården
 • overvågningsbigården

 

 

3. Bestyrelsens planer for det kommende år:

 

 

4. Fremlæggelse af regnskab og budget – herunder kontingentfastsættelse:

 

 

5. Bestyrelsens forslag:

 

Bilag 1

 

 

6. Forslag fra medlemmerne:

           Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i

        hænde senest 8 dage før afholdelsen af

       generalforsamlingen     (16. januar 2018).

 

 

 

 

 

7. Valg af formand:

Ole Ejlersen  - genopstiller

 

 

8. Valg til bestyrelsen samt 1. og 2. suppleant:

På valg til bestyrelsen er:

 • Jens Adrian – genopstiller
 • Lasse Hagelberg – genopstiller ikke
 • Marianne Højer Møller – genopstiller ikke

 

På valg som suppleanter er:

 • Brian Åkerlund
 • Kenneth Guldberg

 

 

9. Valg af delegerede/ valgforbund (jf. DBF’s vedtægter § 5)

 

 

  10  Valg af 2 revisorer:

       På valg er:

 • Poul Henning Vive
 • Rasmus Jensen

 

 

  11  Eventuelt

 

 

 

 

 

 

Bilag 1

 

 

til generalforsamlingens dagsorden 24. januar 2018

punkt 5.6.5:

 

Forslag fra bestyrelsen til tilføjelse i vedtægterne for Østsjællands Biavlerforening:

 

 

indsættelse af  nyt § 6.7.

 

Formand, næstformand og kasserer tegner individuelt foreningen.

Tegningsretten i økonomiske anliggender gælder for beløb under kr. 5.000.

Beløb over kr. 5.000 kræver godkendelse af den samlede bestyrelse.

 

 

 

 

 


 

 

 

« forrige  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple | Login